Budowanie marki w praktyce

Studia podyplomowe AGH

Wykładowcy

Kadra Wydziału Zarządzania AGH, trenerzy biznesu, konsultanci, eksperci firm szkoleniowych, marketerzy, oraz zaproszeni praktycy.

(więcej…)

Informacje o studiach

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej: „Budowanie marki w praktyce” ukierunkowane są na pogłębienie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych w zakresie marketingowego podejścia do budowania marki.