Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej: „Budowanie marki w praktyce” ukierunkowane są na pogłębienie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych w zakresie marketingowego podejścia do budowania marki.

Współczesne marki (osób, firm, miast, produktów, organizacji, przedsięwzięć biznesowych, wydarzeń, projektów i innych strategicznych jednostek biznesu) to złożone konstrukty.
W praktyce gospodarczej nie tylko pełnią rolę symbolu oznaczającego obiekt rynkowy, ale są personifikowane przez co ludzie wchodzą z nimi w relacje.

Marki w rękach przedsiębiorców to obecnie kluczowe narzędzia rywalizacji rynkowej i warto je budować oraz nimi zarządzać.

Wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności uczestników w obszarze skutecznego zarządzania marką (ang. brandingu)
w obecnych warunkach rynkowych.

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na budowanie marki i jej społeczności w sieci
z wykorzystaniem coraz szerszych funkcjonalności Internetu oraz respektując trendy w zachowaniach mobilnych interesariuszy.

W budowaniu marki dużą wagę odgrywają działania contentowe i wielokanałowe. Ważny jest pomiar rezultatów i permanentne usprawnianie oraz dążenie do zrównoważonych praktyk biznesowych na rzecz i pod emblematem marki.

Zajęcia na studiach podyplomowych „Budowanie marki w praktyce” mają charakter warsztatowy wspomagany niezbędnymi elementami wykładów, wideo treningów, symulacjami, rzeczywistymi projektami oraz studiami przypadków.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego budowania marki różnych obiektów rynkowych (osób, firm, produktów, miejsc, regionów, wydarzeń i innych przedsięwzięć) według najnowszych praktyk gospodarczych i standardów naukowych.

Do kogo są adresowane

Studia podyplomowe „Budowanie marki w praktyce” przeznaczone są dla:

  • marketerów
  • menedżerów marek
  • przedsiębiorców zainteresowanych budowaniem marki osobistej, firmowej, produktowej, czy innego obiektu rynkowego
  • specjalistów dążących do wykorzystania coraz to szerszych narzędzi marketingowych, w tym internetowych na potrzeby wygrywania rywalizacji rynkowej z użyciem marki
  • innych osób zainteresowanych praktyką brandingu

Absolwenci studiów podyplomowych „Budowanie marki w praktyce” mają wiedzę i umiejętności zastosowania poznanych narzędzi, metod i procedur związanych z działaniami brandingowymi na rzecz różnych obiektów rynkowych (osób, firm, produktów, marek, innych strategicznych jednostek biznesu). Są przygotowani do oceny i usprawnień zastanych działań marketingowych na rzecz marki oraz projektowania, prowadzenia i finalizowania projektów brandingowych dostosowanych do uwarunkowań rynkowych. Potrafią w sposób praktyczny, w codziennym życiu i warunkach zawodowych wykorzystywać zdobyte umiejętności w zakresie skutecznych praktyk brandingowych.

Dlaczego warto je wybrać

Studia „Budowanie marki w praktyce” są odpowiedzią na obecne trendy i wyzwania rynkowe: społeczne, techniczno-technologiczne i zarządcze.

Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z innowacyjnymi sposobami budowania marki dla różnych obiektów rynkowych z użyciem szerokich narzędzi wspomagających, sprawdzonych sposobów popartych przykładami z praktyki gospodarczej.

Pozwolą słuchaczom nabyć umiejętności z zakresu skutecznego brandingu. Niezbędna wiedza teoretyczna z obszaru psychologii behawioralnej, marketingu i zarządzania, wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami oraz projektami i studiami przypadków. Zajęcia warsztatowe nakierowane są na rozwój wiedzy, kompetencji
i kwalifikacji personalnych i przede wszystkim brandingowych uczestników.

Dużą uwagę przykładamy do prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie merytorycznym i z uwzględnieniem możliwości zaadaptowania narzędzi, metod i procedur brandingowych na potrzeby własnych projektów uczestników.

Organizacja  studiów  podyplomowych

  • studia trwają 2 semestry
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 8 do 10 godzin akademickich /po 45 minut/ każdego dnia)
  • program studiów obejmuje 180 godzin zajęć.

Zakres tematyczny:

Studia obejmują zagadnienia od podstaw budowania marki do brandingu strategicznego, elementy psychologii zachowań współczesnych nabywców, podstawy badań marketingowych na rzecz metodycznego kreowania niepowtarzalnej marki, employer branding, kreowanie marki osobistej eksperta, customer experience oraz user experience w budowaniu marki, specyfikę zarządzania rozwojem produktu markowego, budowanie marki B2B, komunikację contentową marki, wpływ zarządzania innowacjami na markę firmy, kampanie inbound marketingu marki, wizerunek marki i jego znaczenie, instagram marketing marki, wprowadzania nowej marki na rynek, działania e-marketingowe, budowanie lojalności wobec marki oraz sposoby badania skuteczności działań
e-marketingu marki oraz tworzenie społeczności marki i angażowanie prosumentów
w projekty powiązane z marką.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Ukończenie studiów podyplomowych polega na uzyskaniu zaliczeń na ocenę ze wszystkich przedmiotów oraz obejmuje obronę wcześniej zaakceptowanej przez promotora indywidualnej pracy podyplomowej. Warunki zaliczenia przedmiotu każdorazowo podawane są przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Budowanie marki w praktyce”.

Miejsce  zajęć

Edycja on-line

Organizator studiów

Wydział Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

Kierownik  studiów

dr hab. Beata Tarczydło, prof. AGH

btarczyd@zarz.agh.edu.pl; beata.tarczydlo@poczta.fm

Administracja  studiów

mgr inż. Agnieszka Bańdo  abando@zarz.agh.edu.pl

tel. +48 12 617 42 22,

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, budynek D-14, parter, pokój 2.