O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji  zapisy na studia prowadzone są przez Internet.

KROK I
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy

KROK II
Wyślij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście:
– wydrukowany dwustronnie i podpisany formularz zgłoszeniowy
-poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
– oświadczenie dotyczące płatności <pobierz>
– oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem Studiów Podyplomowych <pobierz>

Miejsce składania dokumentów:

AGH, Wydział Zarządzania
Studia Podyplomowe „Budowanie marki w praktyce”
ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków

Budynek D114, pokój nr 2,

mgr niż. Agnieszka Bańdo

KROK III

Po wpłynięciu dokumentów kandydat otrzyma potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników studiów podyplomowych. Zostanie też przesłana informacja z nr konta, na który należy dokonać opłaty za studia
podyplomowe.

OPŁATY:

Opłata za kształcenie na studiach podyplomowych wnoszona jest semestralnie z góry nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze w ramach studiów podyplomowych.

Jeżeli opłata wnoszona jest bezpośrednio przez uczestnika studiów podyplomowych (osobę prywatną), kierownik studiów podyplomowych na wniosek uczestnika może wyrazić zgodę na wpłatę jednorazową z góry za całe studia.

Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty za studia podyplomowe.

Opłata za pierwszy semestr: 2 375,00 zł

Opłata za drugi semestr: 2 375,00 zł

KROK IV
Po dokonaniu wpłaty wyślij e-mail z poświadczeniem wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych na adres:

abando@zarz.agh.edu.pl

WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PROSIMY KIEROWAĆ DO:

Agnieszka Bańdo e-mail: abando@zarz.agh.edu.pl

Tel.: 12 617 42 22